Een Orchidee: ‘s werelds kleinste en uiterst zeldzame orchideeënsoort komt voor in Nicaragua.

Plan van aanpak

ACHTERGROND & BEHAALDE RESULTATEN: het reservaat La Bruja

 

NicaNature is in februari 2009 erin geslaagd 236,5 hectaren ongerept tropisch laagland regenwoud te kopen van een private landeigenaar. Dit stond te koop voor iedereen die het wilde kopen. Dat betekende dat het risico aanwezig was dat bijvoorbeeld African Palms (palmolieproducent), een houtkapbedrijf, een lokale akkerbouwer of veeteeltbedrijf het land opkocht. Gelukkig hebben wij snel gehandeld en waren we deze bedrijven en groeperingen voor, met het natuurreservaat La Bruja als resultaat. Op dit moment staan  we in contact met MARENA (Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales) om ervoor te zorgen dat het reservaat een officiële beschermde status krijgt.

 

TOEKOMST & REALISATIE

 

Elk jaar zullen wij een reis naar Nicaragua ondernemen om daar met het geld dat we het voorafgaand jaar bij elkaar gebracht hebben, meer regenwoud op te kopen. Ook zullen wij ons bezighouden met de verschillende aspecten met betrekking tot het management en onderhoud van het reservaat. Door een samenwerkingsverband met de guardabosques (boswachters) en het leger (zij patrouilleren op de grensrivier San Juan) te onderhouden, zullen illegale activiteiten eerder opgemerkt worden. Voor naleving van de wet is ook een goede verstandhouding met de lokale bestuurders en politie vereist.

 

DUURZAAMHEID


In onze denkwijze past het niet om in een ontwikkelingsland grote oppervlakten grond aan te kopen en vervolgens de lokale bevolking er niet van te laten profiteren. Omdat wij absoluut niet toestaan dat er gekapt, gejaagd en verbouwd wordt op het land, willen wij het voorbeeld van Costa Rica volgen en op kleine schaal ecotoerisme ontwikkelen waar de lokale bevolking op verschillende vlakken van kan profiteren. Dit ecotoerisme zal alleen plaatsvinden op de reeds opgekochte 25 hectaren. De overige 211 hectaren zullen de status van natuurgebied krijgen. De bescherming van de natuur in combinatie met kleinschalig ecotoerisme zal het draagvlak en de
duurzaamheid zeker verhogen.

N i c a n a t u r e

In Indio Maiz komt een levensvatbare populatie van de Baird’s Tapir voor. Dit fascinerende dier produceert een hoge fluittoon om te communiceren met zijn soortgenoten.

Tekstvak: Doel & Visie
Tekstvak: Het Gebied
Tekstvak: Fotogalerij
Tekstvak: Uw Bijdrage
Tekstvak: Contact
Tekstvak: Introductie
Tekstvak: Plan van Aanpak
NicaNature - TapirNicaNature - OrchideeAfgeronde rechthoek: ENGLISH
Afgeronde rechthoek: ESPAÑOL

Stichting NicaNature

Rekening 51 70 52 849