De Black Curassow: het symbool voor het natuurreservaat Indio Maiz.

het Gebied

Tekstvak: • LIGGING VAN HET GEBIED

Het (eerste) beoogde gebied van Stichting NicaNature ligt in het zuidoosten van Nicaragua, in Midden-Amerika. Deze locatie is belangrijk omdat het gelegen is in de biologische corridor (natuurlijke verbindingszone) tussen Noord– en Zuid-Amerika. Ook is deze regio internationaal erkend als een biodiversiteit hotspot. Deze hotspots geven aan welke gebieden in de wereld (dringend) bescherming behoeven. Om aangemerkt te worden als een biodiversiteit hotspot, moet de regio minimaal 1500 soorten endemische vasculaire planten en 70% van het oorspronkelijke habitat hebben.
Daarnaast is het door NicaNature beoogde gebied  interessant omdat het aan de noordzijde grens aan het natuurreservaat Indio Maiz. Door deze ligging kunnen populaties blijven voortbestaan die een groot habitat nodig hebben om te overleven.
NicaNature - Black Curassow

N i c a n a t u r e

Tekstvak: Doel & Visie
Tekstvak: Fotogalerij
Tekstvak: Plan van Aanpak
Tekstvak: Uw Bijdrage
Tekstvak: Contact
Tekstvak: Introductie
Tekstvak: Het Gebied
Ovaal:  
iOvaal:  
i

Een palm, Arecales, langs Rio San Juan. Deze zijn 80 miljoen jaar geleden ontstaan en tegenwoordig bestaan er wereldwijd meer dan 2500 soorten.

NicaNature - PalmTekstvak: • ECOLOGISCHE WAARDE

De  ecologische waarde van het gebied is enorm. Er wordt geschat dat alleen al het reservaat Indio Maiz meer dan 1500 plantsoorten, 400 vogelsoorten, 200 soorten reptielen en 4 soorten wilde katten huisvest. 
De zoogdieren die je hier tegen kan komen zijn o.a. poema’s, jaguars, gordeldieren, luiaards, wasberen, wilde zwijnen en zeekoeien. Daarnaast huisvest het gebied verschillende soorten apen zoals de witschouderkapucijnaap, welke als bedreigd wordt geclassificeerd net als  de brul– en slingerapen. Binnen de reptielenfamilie komen onder andere pijlgifkikkers, leguanen en slangen voor. Koninklijke tarpons en ’s werelds enige zoetwaterhaai komen voor in de rivier de San Juan die het gebied begrenst.
Afgeronde rechthoek: ENGLISH
Afgeronde rechthoek: ESPAÑOL

Stichting NicaNature

Rekening 51 70 52 849