De Neotropische Rivierotter komt veel voor in de rivieren in het reservaat.

Doel & visie

DOEL

 

In Nicaragua ligt het grootste regenwoudoppervlak ten noorden van de Amazone. Helaas wordt Nicaragua tien maal zo snel ontbost als Brazilië.

Het doel van NicaNature is simpelweg het veiligstellen van het regenwoud en zorgen dat zo groot mogelijke oppervlaktes behouden blijven. Gebieden die worden geselecteerd door NicaNature zijn voornamelijk gebieden die grenzen aan nog aanwezige (reeds beschermde) stukken oerwoud. Hierdoor wordt voorkomen dat regenwouden versnipperen en dusdanig klein worden dat populaties planten– en diersoorten hier niet meer kunnen overleven. Het doel van NicaNature is dus behoud van de biodiversiteit door bedreigde stukken regenwoud aan te kopen, die het leefgebied uitbreiden of stabiliseren. Tegelijkertijd willen wij draagvlak creëren bij de lokale bevolking zodat, na de aankoop van regenwoud, ook de duurzaamheid wordt vergroot.

 

VISIE

 

De visie van NicaNature is gericht op de bescherming van complete ecosystemen door het opkopen van tropisch oerwoud. Dit kan niet gerealiseerd worden door (relatief) kleine geïsoleerde gebieden op te kopen, maar wel wanneer deze kleine stukken een uitbreiding vormen van een  (nog) bestaand groter regenwoud. Daarnaast  zijn vele lokale bewoners in hun bestaan afhankelijk van dit oerwoud. Ze gebruiken de bomen voor brandhout of kappen bomen voor agrarische doeleinden en jagen (illegaal) op (beschermde) diersoorten voor voedsel. Door alternatieven te bieden aan deze mensen wil NicaNature zorg dragen voor én de bescherming van oerwoud én de verbetering van de levenssituatie van de lokale bevolking.

 

 

NicaNature - HibiscusNicaNature - Rivierotter

Een Hibiscus: van deze soort worden middelen tegen roos en kaalheid geproduceerd.

Afgeronde rechthoek:

N i c a n a t u r e

Tekstvak: Het Gebied
Tekstvak: Fotogalerij
Tekstvak: Plan van Aanpak
Tekstvak: Uw Bijdrage
Tekstvak: Contact
Tekstvak: Introductie
Tekstvak: Doel & Visie
Afgeronde rechthoek: ENGLISH
Afgeronde rechthoek: ESPAÑOL

Stichting NicaNature

Rekening 51 70 52 849