INTRODUCTIE

STICHTING NICANATURE

 

NicaNature is een jonge natuurbeschermingsorganisatie, opgericht in 2008. Hoewel zij nog maar net bestaat, heeft zij onlangs haar eerste stap gezet op het gebied van concrete natuurconservatie; in Nicaragua zijn de 236,5 hectaren ongerept tropisch regenwoud opgekocht. Het idee achter NicaNature is namelijk niet de bescherming van een specifieke plant– of diersoort maar het veiligstellen van een dusdanig groot gebied dat gehele populaties bedreigde tapirs, jaguars, macaws en andere bijzondere planten– en diersoorten kunnen blijven voortbestaan.

 

WAAROM NICANATURE?

 

Het is helaas een feit dat het percentage tropisch oerwoud, wereldwijd, in een dramatisch tempo afneemt. In plaats van lange (politieke) discussies te voeren over mogelijke oplossingen, wil NicaNature de daad bij het woord voegen en simpelweg actie ondernemen. Belangrijkste speerpunten hierbij zijn: het nemen van concrete en dus oplossingsgerichte maatregelen, de focus leggen op complete ecosystemen en draagvlak creëren bij de lokale bevolking.

 

DE MENSEN ACHTER NICANATURE

 

 

 

 

 

 

Voorzitter Mirjam Hagens                

Mirjam is geboren in Sneek en is opgegroeid in IJlst. Tijdens haar studie Culturele Antropologie in Utrecht ontwikkelde Mirjam een sterke interesse in Latijns Amerika en dit heeft haar doen beslissen zich te specialiseren in  Latin America Studies. Op dit moment is Mirjam werkzaam bij Noordhoff Uitgevers te Groningen als ICT-editor.


Secretaris Alwin Hut

Alwin is opgegroeid in Noordwijk en heeft de AOC Terra op MBO-niveau gevolgd. Hij heeft zich altijd bezig gehouden met de natuur en was actief betrokken bij het inventariseren  van vogels, vlinders, libellen en reptielen. Alwin heeft 3 jaar bij Ecoplan gewerkt en vervolgens 7 jaar bij Gradiënt. Momenteel is hij werkzaam als Beheermedewerker bij stichting Het Groninger Landschap.


Penningmeester Arjan Dekker

Arjan is geboren in Emmen en heeft daar veel in de bossen rondgezworven. Hij heeft voornamelijk roofvogels geïnventariseerd. Na zijn middelbare school periode is Arjan naar Groningen verhuisd om daar Biologie te gaan studeren. Tijdens zijn studie heeft hij onder andere onderzoek gedaan naar Houtduiven, Dwergarenden en de Seychellen rietzanger. Na zijn studie is Arjan in het natuurbeheer werkzaam gegaan binnen het bedrijf Gradiënt.

NicaNature - Bloemen

Eén van de vele soorten bloemen langs de waterkant van de rivier de San Juan.

Afgeronde rechthoek:

N i c a n a t u r e

Tekstvak: Doel & Visie
Tekstvak: Het Gebied
Tekstvak: Fotogalerij
Tekstvak: Plan van Aanpak
Tekstvak: Uw Bijdrage
Tekstvak: Contact
Tekstvak: Introductie
Afgeronde rechthoek: ENGLISH
Afgeronde rechthoek: ESPAÑOL
Ovaal:  
iToelichting met afgeronde rechthoek: Wanneer u dit icoon ziet kunt u hierop klikken voor 
wetenschappelijke achtergrondinformatie
NicaNature - Kikker

De Ghost glass frog: bijna alles aan deze kikker is groen: zelfs zijn botten hebben deze kleur.

De oprichting van Stichting NicaNature is mede mogelijk gemaakt door: Notariskantoor

Mr. H. Huitsing

Stichting NicaNature

Rekening 51 70 52 849